View Single Post
Det er urovekkende å se hvordan det trikses med tall i slike type saker.

Finanstilsynets video om skjev lønnsfordeling hvor de antyder at kvinner kun får halvparten av lønna en mann ville fått i samme stilling hvor de som har laget videoen ikke kan hoste opp ett eneste eksempel som bekrefter innholdet i filmen.

Eller rapporten om likelønn som skal vise hvor lik lønna er i Norge som bygger på en spørreundersøkelse som 31 næringslivsledere har svart på.