View Single Post
Kan vel være greit å påpeke at spiss giftslørsopp vokser i granskog - altså
et sted det vil være lite tenkelig å finne flein - og motsatt. Du finner ikke
spiss giftslørsopp der flein trives. Dessuten har slørsoppene kanel/rustbrune
sporer, ikke mørk purpurbrun som fleinsoppen. Dette ser man på skivene, som
i tillegg er nokså annerledes utseende.

De mest risikable "forvekslingsartene" jeg kommer på må være trevlesopper.
Visstnok inneholder en overvekt av antallet arter giften muskarin, i varierende
mengder. Giften kan forårsake svært ubehagelige opplevelser.

Disse vokser riktignok i såkalt mykorrhiza-forhold ("sopprot") med diverse
treslag - så det er en forutsetning at man er i nærheten av trær for å risikere
forveksling. De fleste er uansett nokså lett å skille fra spiss fleinsopp, men man
bør vokte seg for små eksemplarer.

Ellers er de fleste mørksporede arter man finner i gressmark ikke giftige.
Grå blekksopp (Coprinopsis atramentaria) er unntaket, da denne har en
gift med virkning lik antabus - man blir dårlig ved inntak av alkohol.