View Single Post
Sitat av Noxaran86 Vis innlegg
1. januar 2014 var 75 % av befolkningen medlemmer av Den norske kirke.
Norges befolkning: 5 109 056
Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, og som får statstilskot, hadde nærare 550 000 medlemmer per 1. januar 2013.
Om vi har lik vekst fra 2013 til 2014 så ville tallet økt med rundt 40 000 så 590 0000

75% av befolkningen er 3 831 792, så sirka dette tallet er medlemer av den norske kirke.
3 831 792 + 590 000 = 4 421 792

Hvor er de siste 687 264 bidragene? Eller er det noe jeg overser?

Edit: Er 687 000 meldt seg ut av Den norske kirke uten å melde seg inn i noe annet kanskje?
Vis hele sitatet...
Litt mer mattelek..

I følge http://en.wikipedia.org/wiki/Demogra...atheism#Norway oppgir kun 29% av Norges befolkning (anno 2006) tro på en personlog gud, som gjør at 71% av Norges befolkning definitivt ikke er kristne. Dette utgjør ~3.627.440 mennesker.

Den Norske Kirke opererer med medlemstall på 3.831.792. Om man antar at alle de som tilhører et annet trossamfunn er humanister, hinduer eller buddhister (uten tro på en personlig gud), og at alle som står uten tilknytning heller ikke tror på noen personlig gud, kan man anta at det er (590.000 + 687.264 = ) 1.277.264 mennesker utenfor Den Norske Kirke uten tro på en personlig gud.

Dette vil si at det er (3.627.440 - 1.277.264 = ) 2.350.176 mennesker som står oppført i DNKs medlemsregister til tross for at de ikke tror på en personlig gud og dermed —per definisjon— ikke er kristne.

Svindel..? Neeeeida!

Svarte.. Fant en bedre kilde men brukte for lang tid på å oppdatere tallene.

Ny kilde: The Cambridge companion to atheism

Nye tall: 72% av Norges befolkning har ingen tro på en personlig gud, som gjør at 3.678.520 mennesker definitivt ikke er kristne.

Dette vil si at det er (3.678.520 - 1.277.264 = ) 2.401.256 mennesker som står oppført i DNKs medlemsregister til tross for at de ikke tror på en personlig gud og dermed —per definisjon— ikke er kristne.
Sist endret av plastbox; 2. oktober 2014 kl. 19:20. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.