View Single Post
m0b
m0b's Avatar
DonorAdministrator
USS General Ford ser jeg fortsatt ligger i oslofjorden i følge www.marinetraffic.com og det er et stykke fra fjorden og til fredrikstad. Når det er militære jagerfly så har de en veldig karakteristisk lyd i forhold til vanlige jet-passasjerfly men det krever kanskje litt erfaring med å identifisere lyden konkret fra andre jetfly. Det er ikke veldig utenkelig at det kan være militært av natur, og det er heller ikke utenkelig at det blinkende lyset du så var sas-flyet som jeg tidligere nevnte. Hvis det gikk nordover og øst for fredrikstad så var i alle fall det du så der i øyeblikket på himmelen sannsynligvis sas-flyet.

De andre lydene uten visuell konfirmasjon er vanskeligere å plassere, men jeg har selv hørt nattarbeid fra entreprenører til forveksling av sivile jetfly, og motorsykler kan forveksles med vanlige propellfly og helikopter uten turboprop, men dopplerforskyvningen fra syklene er mer markant og de høres over et kortere intervall da de er nærmere.

Laserscanning og flyfoto tas såvidt jeg vet helst av mer saktegående fly med propell og har også en annen karakteristisk lyd. Vi har ikke fått en beskrivelse eller audio av lyden så dette er litt vanskelig å besvare. Scanning er også av sivil og vil veldig veldig ofte forekomme på flightradar. Flightradar har ikke absolutt alle registrert så det kan være fly og helikoptre som ikke opptrer der. Politi og militær kan ha lav terskel for å kunne slå av sin transponder. På nattestid skulle man tenke at det var lav trafikk for det sivile, så hvis lydene inntreffer på minuttesvis basis så heller det kanskje i alle fall vekk fra sivile farkoster.

Hørte du lydene inne i huset igjennom et åpent eller lukket vindu? Hvis du går ut av huset kan det bli enklere å identifisere hvor lyden kom i fra. Om lyden kommer fra alle kanter så kan det være en indikasjon på at det er lyd som kommer fra ikke-sivil farkost høyere på himmelen, hvis det har en eller flere retningsbestemte kilder kan det være en mer bakkenær kilde med refleksjoner.

Identifisering er et morsomt felt, og kan være et kaninhull å dykke ned i, velkommen! Er det over og du får sove med det, godnatt!

Aller helst skulle man hatt en lydfil så man kunne gjort en fourier transformasjon på datasettet og fått presentert de underforliggende frekvensene og karakteristiske signaturene med hensyn på tid i lydbildet for å gjøre en bedre identifikasjon! Men det er forståelig at dette ikke er noe som lar seg gjøre fra en tilfeldig person midt på svarte natta.
Sist endret av m0b; 27. mai 2023 kl. 03:21.