View Single Post
Park Supervisor
NodSquad's Avatar
Jo en ting til. Ble utbrent, utvikla depresjon og valgte å bruke rusmidler til å håndtere det, samt å isolere meg fra venner. Det var ikke så veldig smart. Men ting er bra igjen nå. Rundt 10 år senere