View Single Post
ओम नमो नारायण
Dodecha's Avatar
DonorCrew
Sitat av OneofaMind Vis innlegg
Det er nok litt mer en symbolpolitikk, avkriminalusering blir det, men akkurat hvordan den implementeres er en annen sak. https://www.regjeringen.no/no/dep/ho...get/id2594883/ du kan lese om hva som er vedtatt politisk og hva rusreformutvalget har fått i opodrag. Før nyttår i år skal de levere sin innstilling og reformen blir trolig implementert fra 2021 tipoer jeg. Jobber selv delvis i rusomsorgen og vært på foredrag med flere av de som sitter i rusreformutvalget. Tror flere ting blir bedre etter dette sammenligna med idag.
Vis hele sitatet...
Vel, nøkkelpunktene jeg vil dra frem er:

I regjeringens politiske plattform slås det videre fast at:

Regjeringen vil ikke legalisere bruk og besittelse av narkotika, men dette er ikke til hinder for mer vekt på skadereduksjon.

.....

Utvalget skal forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Utvalget skal utrede og foreslå en modell for å oppnå formålet med rusreformen.
Vis hele sitatet...
Med andre ord akkurat det jeg sa tidligere: Kommiteen har ingen reell makt, de skal foreslå en handlingsplan men regjeringen sitter med det siste ordet.
Det skal ikke legaliseres noe som helst, de nevner ingenting om avkriminalisering heller (som jeg personlig ser på som en veldig dårlig idé, man kan ikke åpne slusene uten regulering).

Mye av ordningene vil gå på ungdommer og tunge narkomane, jeg ser for meg en mer konkretisering av dagens ordning med ruskontrakter der man avgir urinprøver over tid. Kanskje de vil la være å etterfølge de tyngste narkomane, men ofte er jo grunnen til at politiet må ta handling mot de er for at de sjenerer andre: De er kanskje voldelige, utagerende eller så ruset at folk føler seg utrygg i nærheten og da må større ordninger til som bostøtte eller institusjoner til.

Som sagt, jeg prøver å se lyst på at man vil gjøre noe med ruspolitikken og applauderer dette med å behandle det som et helseproblem kontra et kriminelt problem, men det gjenstår å se hva som blir satt i praksis.
Sist endret av Dodecha; 11. september 2019 kl. 16:31.