View Single Post
<?php echo 'VIF'; ?>
datagutten's Avatar
Donor
Som bruker av facebook er det umulig å komme i kontakt med noen form for support. Det er de som annonserer som betraktes som kunder og kan spørre om hjelp. Som bruker betraktes du som produkt.