View Single Post
God når det gjelder
Carmex's Avatar
Er bare å mase til de blir lei, ring hver dag og si at du krever den utlevert. Uansett svar er det bare å fortsette.

Gjort dette minst 3 ganger, de blir lei og gir den tilbake.