View Single Post
Sitat av Nature Spirit Vis innlegg
Tok tak i deg... jHar de lov til det? Men du kunne vridd deg unna og løpt. Jeg tror i hvert fall ikke de har lov til å bruke -vold-, det tror jeg bare det er politi som har. Vektere og kontrollører kan vel bare holde tilbake etter beste evne.
Vis hele sitatet...
Det er greit å sjekke enkelte gongar.

(2) Reisande med rutetransport som går inn under lova her, som i kontroll ikkje kan framvise gyldig billett, og som ikkje på staden betaler den tilleggsavgift som departementet har godkjend med heimel i første ledd, kan haldast tilbake av transportselskapet sine kontrollørar så lenge den reisande ikkje gjev tilstrekkelege opplysningar om namn, adresse og fødselsdato. Retten til å halde reisande tilbake gjeld òg mens dei opplysningane den reisande gjev vert stadfesta.
Vis hele sitatet...
Dei har altså rett til å halde deg tilbake. Kor mykje makt dei må bruke kjem an på ditt innsatsnivå, men eg trur nok det må tolkast som at dei fysisk kan hindre deg i å forlate staden.

Det er nedfelt i yrkestransportlova §33.