View Single Post
Tjente selv 180.000,- i 2017, men fikk avslag.