View Single Post
i det källmaterial till samisk religion, som har refereats finns inga bälegg för att nåjden anvt flugsvamp för att framkalla trance. Däremot finns en uppteckning från sen tid hos renskötande samer i Enare, där det uppges att nåjden ätit flugsvamp med sju fläckar. Det äldre källmaterialetes uppgifter om nåjdernas bruk av lut, brännvin, heligfjällsvatten och det Olsen kallar "Rupzias" kan möjligen ha avsett medvetanförandrande drycker. I vart fall får man intrycket, att författarna till väre källor - med undantag av Isaac Olsen - inte ägnat någån ingående uppmärksamhet åt denne sida av nåjdens beteende. Det går därfor inte att belägga någon använding av hallucinogenga medel i den samiska schamanismen, men inte heller att utesluta den.
Vis hele sitatet...
s185f

Mebius, Hans 2003: Bissie - Studier i samisk religionshistoria. Östersund: Jengel