View Single Post
HVa har du sjort i phpmyadmin? Hvilke tabeller har du laget? Og hvilke datatyper har de?