View Single Post
Den er god å røyke , bare lurte på om noen kjennte igjen stemplings tapen på den og hvor på skalaen denne type ligger.