View Single Post
Dette betyr vel da at alle som betaler skatt må betale det samme beløpet selv om de er flere i samme husstand og bare har et TV. Dette blir vel da en slu måte for staten å mangedoble disse inntektene på?