View Single Post
alle jobber er kjedelige i lengden. selv å være astronaut blir kjedelig. bare finn noe du hater og ikke er interessert i.