View Single Post
Etter 2 år i kassa på Coop Extra var eg rimeleg dritlei. Variasjon er totalt fråverande - same kundeklager, same varene som skal fyllast på, same pipelyden i kassa, same samtale med kunde; "Hei. He du medlemskort? Skal du he pose? Kvittering? Ha det godt.". Samtidig grei jobb å ha på VGS - intet fysisk arbeid, kassearbeid går på automatikk etter nokre veker og du kan eigentleg sitte på ein heilt annan planet i dine eigne tankar medan klokka går og pengane tikkar inn. Sytalaust!