View Single Post
Men er det test kit som sier noe om kvaliteten? Makka er ofte 20% rent og resten bøff. Og du kan ha fått ennå værre makka. Det hjelper lite om testkitet sier at jo det er makka om det ikke sier noe og mengde og evt. hva annet som er i.

Vi skulle alle hatt mulighet for spektrumanalyse.