View Single Post
Hvis du kan så lite om strøm at du må spørre om hvordan du setter opp et AVO-meter, vil jeg tro at du sparer mye tid og krefter på å få en kyndig person til å feilsøke for deg.