View Single Post
Jeg har aldri likt krigsretorikken. En krig forutsetter at det er noe som kan vinnes. En fiende som kan beseires, en fred etter krigen.