View Single Post
To gladsaker i dag:

Politimesteren i Finnmark avslører at hun ikke vet hva ordene hun bruker betyr, settes i gapestokk øverst på NRK.no av rusreformatorer.

Fornuftige stemmer innad i AP kjemper for reformen, til tross for generell trend til machiavellisk populisme, undervurdering av ungdoms evne til å skille begreper, også i AP.
--
tenk på barna argumentet er en unnskyldning for at man selv ikke har klart å bli voksen. I stedet for å ta på seg sin del av ansvaret for at noen unge sliter, hevder man at de er for dumme til å se at det er en forskjell mellom legalisering og avkriminalisering. Hvis det er så vanskelig å lære barna dine forskjellen er det kanskje fordi du ikke tør å prøve, som du ikke tør å prøve å informere de om at noen rusmidler har annen skadeprofil enn andre, hvordan man bruker rusmidler trygt, hva fordelene med noen rusmidler er, fordi dette bryter med en illusjon du egentlig har det godt ded å leve i, fordi den tillater deg å se ned på andre og opphøye deg selv. Fortvil ikke, ditt dumme barn kan tross alt en dag bli politimester i Finnmark.