View Single Post
Helt nedrulla på konsert og festival uten snuteangst blir sikkert fint om det blir slik. Kanskje politiet faktisk må begynne å etterforske, og ikke bare henlegge anmeldelser som kommer inn nå når ikke bruk og besittelse ikke fyller hele "oppklart kvoten"? Kanskje tyveri og svindel med kjent gjerningsmann faktisk vil medføre etterforskning, rettssak og dom og ikke slik det er blitt idag at også slike saker automatisk blir henlagt etter bevisets stilling?

Da blir kanskje neste greie å bøtelegge folk som er litt over lovlig fart på elsyker eller de som krysser veien på rødt lys? Virker som det er viktig for etaten at fokuset må ligge som saker som er enkle og ikke krever innsats?