View Single Post
Sitat av øyvind95 Vis innlegg
Jeg har epilepsi selv og har aldri brukt noen av disse som akuttmedisin når jeg fått anfall.
Medisinen jeg har fått og som er vanlig å bruke, etter hva jeg vet om etter å ha snakket med leger og sykepleiere er stesolid og buccolam
Vis hele sitatet...

Stesolid er diazepam, samme som Valium