View Single Post
Når det gjelder drapsdømte, er det noe form for hierarki der de innsatte sorterer hverandre etter type drap og offer?

Tenker for eksempel på folk som har drept barn. De fleste syns vel at det er ekstra lavmål og det regner jeg med at
folk som soner "vanlige" drapsdommer også er enige i. Vil man bli klassifisert som søppel av de andre innsatte eller
holder man slike ting utenfor diskusjonen?