View Single Post
Very Important Fabulist
aybara's Avatar
Sitat av Apeloff
Men samtidig hvordan kan du være so bombesikker på at rusbruken du har nå ikke påvirker deg senere i livet?
Vis hele sitatet...
Det kan jeg naturligvis ikke være sikker på. Det jeg derimot vet, er at jeg påvirkes av rusbruken min idag. Ikke i den forstand at jeg sliter psykisk eller noe, men tilværelsen min ville nok sett annerledes ut dersom jeg aldri hadde begynt med f.eks. alkohol og cannabis, noe jeg gjorde som henholdsvis 17- og 18-åring. Jeg har aldri hatt problemer knyttet til rusbruken min - tvert imot har jeg mange gode opplevelser, også fra de første årene. I dag, snart seks år seinere, har jeg imidlertid den klare oppfatning at jeg med fordel kunne ventet til jeg var eldre før jeg begynte å eksperimentere med rusmidler.

Du må ikke misforstå meg - jeg sier ikke at rusbruken din er katastrofal for deg, for det har jeg intet grunnlag for å mene noe om. Poenget mitt er at du fortsatt er veldig ung. Jo yngre man er når man begynner med rusmidler, jo større er sannsynligheten for å utvikle rusproblemer seinere i livet. Du sier selv du begynte med "droger" når du gikk i åttende klasse. Nå virker det jo som du har et ganske moderat forbruk av disse stoffene, men det er likevel viktig å være klar over farene. I likhet med Vasall har jeg også sett venner og bekjente som begynte med rusmidler i svært ung alder, og som har fått til dels store problemer i ettertid. Det er jo ikke sikkert du havner i samme kategori, men det er vanskelig å vite før man sitter der med skjegget i postkasssa...

Det er vel også hele poenget med tråden her. Det er ikke et forsøk på å være moraliserende eller noe, bare en liten påminnelse om at man som tenåring fortsatt har mye ugjort foran seg, og at det ikke skader å vente før man utsetter seg selv for den risikoen som følger med enhver bruk av rusmidler.