View Single Post
Har funnet både jernslagg og koks. Og siden han skriver at det er usedvanlig lett, så da er det neppe jernslagg. 97% sikker på koks.