View Single Post
Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
All ikke-medisinsk bruk av cannabis er misbruk av narkotika, og da er terskelen for å ta lappen fra deg langt lavere.
Vis hele sitatet...
Det stemmer ikke:
https://www.sivilombudsmannen.no/utt...e-edruelighet/

Det tidligere Sosialdepartementet uttalte overfor Justisdepartementet at inndragning av førerkort først og fremst er aktuelt ved kronisk misbruk, jf. Engstrøm s. 512. Helsedirektoratets veileder for fylkesleger fastslår at helsekravene i førerkortforskriften vedlegg 1 § 2 nr. 5 ikke er oppfylt dersom det foreligger en «hyppig» bruk av illegale rusmidler, men at sporadisk inntak i små mengder utenfor kjøring ikke regnes som misbruk, jf. IS-2070 Veileder ved behandling av førerkortsaker (2013) punkt 17.3.2.
Vis hele sitatet...