View Single Post
Sitat av Pinneknurk Vis innlegg
Kari vil oppleve fiktive krefter som følge av å ha et akselerert referansesystem mens dette ikke er tilfellet for Knut. Kari kan ikke forklare tings bevegelser uten å innføre fiktive krefter, og hun konkluderer dermed med at sitt referansesystem er akselerert.

Når det kommer til generell relativitetsteori blir ting mer utfordrende pedagogisk. Mens spesiell relativitetsteori kan forklares uten bruk av romtid, er dette helt uungåelig i generell relativitetsteori. Du er mer eller mindre nødt til å betrakte rom og tid som geometriske aspekter. Og den geometrien blir fort komplisert og krever en del matematikk. Men likevel, det er nok helt sikkert mulig å beskrive kvalitativt konsekvenser og prediksjoner av teorien. Det krever bare en del jobb å gjøre det pedagogisk.

Masse er koblet til romtiden og kurver denne. Kurvingen i romtiden vil videre påvirke masser. Hva som er en rett linje vil endre seg som følge av endringen av geometrien. Dette er fundamentalt geometriske konsepter.

Man kan for eksempel si at satelitter i bane rundt jorden følger en rett linje uten å være påvirket av krefter. Men i GR har vi endret vår definisjon av en rett linje til noe mer generelt: en geodesie. Vi har her kodet alle gravitasjonskrefter inn i geometrien selv og ser ikke lenger på det som krefter.

Jeg skal etter planen på sommerskole om generell relativitetsteori senere i år. Kanskje jeg føler meg motivert etterpå.
Vis hele sitatet...
Takk for svar! Med fiktive krefter, mener du da følelsen man får i kroppen ved å akselerere, stemmer? Altså pga treghet? Har ikke hørt uttrykket fiktive krefter før, men det gir mening.

Ja en tråd om den generelle relativitetsteorien vil nødvendigvis ligge på et annet nivå, også om man kutter ut en del av matten. Men denne tråden tror jeg krever minimalt med forkunnskaper for å få utbytte av, så jeg har tro på at man kan lage en om den generelle som vil funke for lesere med litt kunnskap i matte og fysikk.

Nå fikk jeg lyst å gå på sommerskole, faktisk ☺