View Single Post
Sitat av entropi Vis innlegg
Hvorfor er det gitt at det er Kari sin referanseramme som akselererer og ikke Knuts? Jeg vet at det er sånn, men hvordan forklare det?

Har også veldig lyst på en tilsvarende tåd om den generelle relativitetsteorien, hvis Provo eller noen med tilsvarende pedagogiske evner føler kallet!
Vis hele sitatet...
Kari vil oppleve fiktive krefter som følge av å ha et akselerert referansesystem mens dette ikke er tilfellet for Knut. Kari kan ikke forklare tings bevegelser uten å innføre fiktive krefter, og hun konkluderer dermed med at sitt referansesystem er akselerert.

Når det kommer til generell relativitetsteori blir ting mer utfordrende pedagogisk. Mens spesiell relativitetsteori kan forklares uten bruk av romtid, er dette helt uungåelig i generell relativitetsteori. Du er mer eller mindre nødt til å betrakte rom og tid som geometriske aspekter. Og den geometrien blir fort komplisert og krever en del matematikk. Men likevel, det er nok helt sikkert mulig å beskrive kvalitativt konsekvenser og prediksjoner av teorien. Det krever bare en del jobb å gjøre det pedagogisk.

Masse er koblet til romtiden og kurver denne. Kurvingen i romtiden vil videre påvirke masser. Hva som er en rett linje vil endre seg som følge av endringen av geometrien. Dette er fundamentalt geometriske konsepter.

Man kan for eksempel si at satelitter i bane rundt jorden følger en rett linje uten å være påvirket av krefter. Men i GR har vi endret vår definisjon av en rett linje til noe mer generelt: en geodesie. Vi har her kodet alle gravitasjonskrefter inn i geometrien selv og ser ikke lenger på det som krefter.

Jeg skal etter planen på sommerskole om generell relativitetsteori senere i år. Kanskje jeg føler meg motivert etterpå.
Sist endret av Pinneknurk; 23. mai 2016 kl. 21:24.