View Single Post
Sitat av Provo Vis innlegg
Men så kommer et veldig viktig spørsmål. 300 m/µs, greit nok, men i forhold til hva? Som vi har sett over her, så er jo all hastighet relativ - hvordan kan det da ha seg at lysets hastighet er så spesifikk? Den umiddelbare, og feilaktige konklusjonen, var at det måtte være i forhold til eteren. Eteren var det de trodde var mediumet som lyset forplantet seg i, og som var overalt i universet, men som vi vet i dag at ikke eksisterer.
Vis hele sitatet...
Jeg har litt problemer med akkurat denne biten og trenger derfor litt mer forklaring for å prøve å forstå sammenhengen sett i forhold til kosmos og universet i sin helhet.

La oss si at to sorte hull kolliderer.
I følge astrofysikere skal dette føre til at rommet rundt de to sorte hullene påvirkes på en slik måte at det forplanter seg bølger videre ut i rommet rundt disse to kolliderende sorte hullene.
Forplantes disse bølgene, eller hva man nå skal kunne kalle dem, i et medium i det hele tatt - eller er det bare en metafor for bøying av romtid i dette tilfellet?

Om det er snakk om et medium - hva slags medium er det?
Mørkt materie?