View Single Post
Har R2 og Fys2 dette året, vi har hatt om integrasjon i begge fagene, vektorregning i fysikken, og skal begynne med differensialligninger i matematikken nå.
Bomberman: Vi følger ikke læreboken slavisk. Det hadde jo bare vært dumt, da fysikkundervisningen ville blitt begrenset av matematikkundervisningen.