View Single Post
Sitat av BomberMan Vis innlegg
Nei. Den drøyeste matematikken du kommer borti i Fysikk 2 er vel trigonometri, og hvis du er heldig, litt vektorregning og integrasjon. Lorentz-transformasjoner vet jeg ikke om man kommer borti på førsteåret på universitetet engang, uten at jeg har noe med den slags å gjøre. Eneste fysikken jeg har er et introduksjonsfag og etter hvert "fysikalsk kjemi" (=termodynamikk og integrasjon).

Edit: Både differensiallikninger og matriser er førsteårspensum, selv i de to enkleste mattefagene på NTNU.
Vis hele sitatet...
Nei, du kommer nok ikke borti dette i.l.a. første året på NTNU... Nå har ikke jeg heller så mye med slik fysikk å gjøre, jeg har bare hatt introduksjonsfaget i fysikk, de mekaniske fysikkfagene (fluid, mek., geomek., form. mek. osv) og geofysikk. Jeg har ikke vært i nærheten av noe som likner på Lorentz-transformasjoner, hvertfall. Transformasjoner og matriseregning lærer man ellers mye om i Matte 3 & 4.