View Single Post
pryoteknikmodretaor
BomberMan's Avatar
Donor
Har du hatt matematikk på høyskole-/universitetsnivå? Hvis du ikke har kjennskap til differensiallikninger og matriser tror jeg det er ganske vanskelig å utdype/forenkle det slik at du eller andre uten de riktige forutsetningene skjønner det.