View Single Post
Fem myter om likestilling

"Gutter får dårligere karakterer enn jenter på norske skoler. Det forklares gjerne med at de jobber mindre med skolearbeidet, er mindre modne, motivert eller skoleflinke, eller at de takler prøvesituasjoner dårligere. Men når man ser på resultatene av nasjonale prøver, som er vurdert anonymt, kommer gutter og jenter like godt ut. I fag som matematikk og engelsk gjør guttene det faktisk bedre enn jentene.

Førsteamanuensis Ann Gustavsen har forsket på temaet, og funnet at urolige elever straffes når læreren setter karakter.– Når lærere skal vurdere jenter og gutters faglige prestasjoner, farges karakteren av noe mer enn de faktiske faglige kunnskapene.– Forskning viser at gutter kjeder seg mer enn jenter gjør. De har lettere for å bli forstyrret av ting som foregår utenfor klasserommet, mens jentene kanskje er mer disiplinerte og gjør det de skal. Da er det lettere for lærere å vurdere jentenes produkt litt høyere enn guttenes. Selv om det faglige produktet er helt likt.


I tillegg forskjellsbehandles gutter på nytt, når de skal søke seg inn til høyere utdanning. Da likestillingsloven ble vedtatt i 1978 var 41 prosent av studentene ved universiteter og høgskoler kvinner, 59 prosent var menn. Nå er forholdet snudd: 59 prosent kvinner, 41 prosent menn. På tross av en stor overvekt av kvinner i de fleste studier, og at jentene i snitt fullfører videregående med høyere karakterer, er det 120 studier som gir jenter ekstra kjønnspoeng, mens bare sju studier gir guttene kjønnspoeng."

Mtp. lærernes manglende evne til å sette karakterer uten å påvirkes av trynefaktor, bør ikke alt skolearbeid vurderes anonymt? Og er det kanskje høyt på tide å gjøre Likestillingsloven kjønnsnøytral og fjerne alt som heter kjønnspoeng? På juss, medisin og psykologistudier så er det nå mellom 65-80% kvinner, er ikke det likestilt nok? Personlig er jeg imot kjønnskvotering i alle former, uansett hvilket kjønn det gagner.

Jeg har dessverre inntrykk av at mange av dagens høylytte feminister nærmest ønsker å ta hevn på dagens hvite og priviligerte menn for den urett som er blitt begått mot deres bestemødre og oldemødre. Jeg kan forstå tankegangen til en viss grad da kvinner utvilsomt er blitt utsatt for enorme lidelser siden tidenes morgen. Det mange feminister glemmer å tenke på er at majoriteten av overgrepene og tyrannien er blitt begått av en liten elite med kongelige og adelige, både konger og dronninger, prinser og prinsesser. De fleste menn back in the day var bønder, jegere, soldater og håndtverkere, og disse ble også utsatt for massive overgrep av overklassen!

tl;dr: Det nytter ikke å konkurrere om hvem som er blitt mest undertrykt gjennom historien. Om vi skal gjøre verden til et bedre sted for alle, uavhenging av kjønn, så må vi anerkjenne og diskutere de ulike problemene begge kjønn sliter med!

major creds til NRK for å utfordre status quo forresten! Jeg må virkelig si at de har forbedret seg veldig de siste årene.
Sist endret av SkurtNilsen; 10. mai 2019 kl. 05:33.