View Single Post
Har blitt informert om at de ikke har bol. Men det er gjerne et sted med masse mat hvor de formerer seg vilt. Mente ikke bokstavlig at man ser et bol, men når man finner dette stedet og kvitter seg med det, så forsvinner fluene.