View Single Post
Feller er bare tull så lenge bolet fremdeles er i leiligheten. Kan redusere antallet fluer, men det kommer jo nye hele tiden.