View Single Post
Du kan ikke konkurrere med komplett, de har en ordentlig infrastruktur...

Du kan selge PC deler fra Kina på finn.no, hvis du synes det virker morsomt...