View Single Post
Det kunne vært nyttig å vite på hva slags sted dette skjedde, altså om det er snakk om en gymsal på en skole eller ett kommunalt idrettsanlegg som skolen benytter til gym.
I lignende saker har skoler nektet erstatnings ansvar, da man er ulykkes forsikret men ikke tyveriforsikret gjennom skolen.