View Single Post
Sitat av Fleff Vis innlegg
Er ikke navneloven endret? Orket ikke å bla gjennom lovdata ATM, men kanskje noen andre finner det:http://www.lovdata.no/all/nl-20020607-019.html
Vis hele sitatet...
Om navneloven er endret eller ikke vet jeg ikke (forsåvidt ikke om Adelsloven også er det, men jeg går utifra at den gjelder). Iogmed at vi her ikke snakker om navn, men om adelstittel og et relativt åpenbart forsøk på å skyte det inn som "navn" og ikke tittel, så vil det nok ikke bli godkjent/tilatt å gjøre. Adelsloven sier jo at staten ikke skal annerkjenne titler, og da kan ikke staten føre inn en tittel som "navn" når det er åpenbart henviser til titler.