View Single Post
Elitistisk dass
vidarlo's Avatar
Donor
0xFF: Den tegninga der kjem med ei... interessant bivirkning. Når du trykker inn bryteren vil Q1 lukke. Om den er make before break, vil du kople sammen dei to netta. Om dei er i motfase vil du få interessante straumer, og tilhøyrande slittasje på kontaktorer og sikringsmateriell. Eg ville hatt litt betre interlock enn det der...!

ivar_oslo: det er ikkje snakk om samkøyring, e.g. synkronisering, men å velge mellom to ulike kjelder. Forsåvidt vil ikkje synkronisering vere vanskeleg heller - det handler utelukkande om å velje samme faser, ettersom nettet er det samme i begge husa. Det er snakk om changeover, ikkje synkronisering. Som du er inne på finst det - både elektrisk og mekanisk interlock. F.eks. får du kjøpt interlock til Schneider NS-100-brytere, og det vil forundre meg stort om ikkje alle andre som leverer brytere har samme.