View Single Post
Dette er en jobb som dere _bør_ få en elektriker til å gjøre for dere. Dette er på ingen måte noe ordinær jobb, vanligvis er det snakk om å fordele strøm ut til fasene, som igjen forgrenes ut til kontakter og annet elektrisk utstyr. Det du snakker om er mer en redutant løsning, der man har flere strømkilder. Vet ikke om det finnes noe enkel bryter på markede som er godkjent for 16A@230VAC. Så eneste løsningen jeg kan komme på for øyeblikket ved å bruke 2 stk kontaktorer/rele og 1 bryter.Men som sagt, dette er en jobb dere bør for elektrikkeren til å gjøre for dere.