Tråd: Konkurs
View Single Post
Slik jeg har sett det, så får man ikke gjeldsordning tidlig, dette er når det har gått flere år og man ser du er ute av stand til å betale kreditorer, jo yngre man er er jo vanskeligere er det å få det også. Selv om det er forsent TS, så skulle du startet AS, der er du ansatt i ditt eget selskap og ikke vill ikke din personlige økonomi gå med hvis firma går konk. selv om du kan ryke på økonomisk tap da. Etter min mening så er enkelpersonsforetak et veldig dårlig valg å starte kontra AS, men dette er du vel klar over