View Single Post
Meningsløst medlem
Quakecry's Avatar
CPUen din er vell av typen som ikke kan overklokkes? Derav uten K'en.