View Single Post
God når det gjelder
Carmex's Avatar
Fra rusinfo.no

Ettersom kjøp/bruk/besittelse av såkalte «soft drugs» ikke er straffbart i Amsterdam, kan du heller ikke straffes for dette etter norsk lovgivning. Men du har selvsagt ikke lov til å ta med deg disse stoffene tilbake til Norge, med mindre du har gyldig legeerklæring.

Det er en ganske vanlig myte at norske statsborgere kan straffes for kjøp («ervervelse») av rusmidler som er ulovlige i Norge men lovlige i det aktuelle landet; dette er altså feil. Myten stammer nok fra det faktum at bruk/besittelse straffes etter Legemiddelloven § 24 (som kun har anvendelse for handlinger begått i Norge), mens kjøp («ervervelse») straffes etter Straffeloven § 231, som har anvendelse for norske statsborgere også når handlingen begås i utlandet. Men, Straffeloven har kun gyldighet når handlingen også er straffbar i det aktuelle landet (§ 5).

Men: hvis du f.eks. røyker cannabis på formiddagen i Amsterdam, flyr hjem til Norge like etter, og setter deg i bilen, vil du selvsagt kunne straffes for ruspåvirket kjøring (eller hvis du kjører bil i Amsterdam, for den saks skyld). Videre, hvis du f.eks. av en eller annen grunn skulle bli bedt av politiet om å avlegge en rus-urinprøve i Norge, forholdsvis kort tid etter at du har røkt cannabis i Amsterdam (og følgelig avlegger positivt prøveresultat), må du i prinsippet kunne bevise at røykingen fant sted i Amsterdam og ikke Norge, noe som i praksis kanskje er lettere sagt enn gjort. Her blir det nok en del bruk av skjønn fra politiets side.
Vis hele sitatet...