View Single Post
Sitat av vindaloo Vis innlegg
Nå ble jeg svimmel @Svartsola.
Kan du konkludere kort slik at en som ikke er så smart (jeg) skjønner det?
Vis hele sitatet...
Tror ikke det har så mye med hvor smart du er å gjøre. Det handler nok om kunnskap og interessefelt. Jeg er ganske sikker på at det er en rekke områder du vet langt mer om enn meg. Jeg har dessuten store problemer med å fatte meg i korthet (skylder på ADHD).

Kort oppsummert:
Det er ikke noe rart ved uttrykket. Det betyr som vi vet "dette liker jeg ikke". Min teori er at uttrykket kan "utfylles" med "godt", slik at vi får "Dette synes jeg ikke noe godt om". Når vi ikke sier det slik, er det fordi "godt" er underforstått, og fordi dette er allment akseptert og kjent blant språkbrukerne i Norge (i alle fall nevrotypikere). Når jeg sier at det ikke er noe rart med uttrykket, er det fordi vi hele tiden sier og forstår uttrykk som ofte har en betydning som går utover de rene ordenes bokstavelige mening. Det hadde tatt mye mer tid å kommunisere om vi ikke kunne bruke metaforer, underforståtte ord/ytringer i kommunikasjon med hverandre.