View Single Post
Det var da ikke meningen å forstyrre.

Etymologi kan ofte hinte til nyanser i betydning, så jeg synes ikke det er off-topic. For eksempel: hvis vi har transplantert uttrykket fra svensk, er det et godt argument for at det "bør" tolkes som misvilje og at folk som ønsker å være entydige på den andre tolkningen heller kan velge noe annet.