View Single Post
Jeg tolker det mer som at det er en kortvariant av "Dette synes jeg ikke noe om at er sånn som det er nå".