View Single Post
I min case1 løsning så skrives

ln(x-2)^2=3
til
2ln(x-2)=3
ln(x-2)=3/2
x-2=e^3/2
x=2+e^3/2

Det er bare den positive roten. Så er da å bruke case1-metoden helt feil, eller delvis rett?

Venstre side skrives jo om fra ln(x-2)^2 til 2ln(x-2) da dette er tillatt ifølge logaritmelovene.