View Single Post
Det er svært lite ved den adferden du beskriver som er "veldig veldig vanlig". Å kjøpe prostituerte er ikke vanlig. Aller minst når man er i et forhold. Jeg vil presisere det sånn at du ikke helt automatisk går ut fra at det er sånn med denne personen.
Det sagt, du burde virkelig bare avslutte og legge vedkommende bak deg for godt. Sånn risikoadferd vil før eller siden ramme også deg.