View Single Post
Som jaffarbigbag sier, åpne Device manger/enhetsbehandling og se om det er feil med lydenhetene.

det vil normalt se slik ut:
[IMG][/IMG]