View Single Post
Speed skal brukes riktig. Bruker man det feil, blir det problemer.